Сервис - СОС Консултации

Со цел да одговори на потребите и барањата на граѓаните, во октомври 2002 година Отворена Порта ја отвори СОС линијата за помош од трговија со луѓе  како сервис кој што нуди информација, превенција и советување на граѓаните, тргуваните лица и нивните семејства, во Р.Македонија. Целта на СОС-линијата е намалување на ризикот од трговија со луѓе преку подигнување на јавната свест и обезбедување на информации и асистенција на СОС-јавувачите.
Постојат две СОС линии на Отворена Порта/Ла Страда, еден фиксен број 2777-070 и 0800 11111 бесплатен број за сите јавувања од Македонија, двете линии работата секој ден од 08-20 часот.
Врз основа на услугите кои ги нуди СОС линијата таа преставува спој меѓу два значајни сегменти во борбата против трговијата со луѓе-Превенцијата и Дирекната поддршка на жртвите од трговија со луѓе.

СОС линијата ги нуди следниве услуги:

Превентивни информации:

Информации за безбедно заминување или работа во странство
Информации за сигурна миграција
Информации за правата на работниците во земјата на дестинација
Информации потребни за проверка на содржината на договорт за работа
Информации за регистрирани лиценцирани агенции за вработување 
достапна на веб страната на Министерство труд и социјална политика
Листа на регистрирани Агенции за привремени вработувања
Листа на Агенции за посредување за вработување во земјата и странство со наплата
Информации за други СОС линиии, здруженија  и институции за помош од трговија со луѓе во странство
Контакти од организации и институции во земјата на дестинација
Контакти од Дипломатски претставништва на Република Македонија во Европа
достапни на веб страната на Министерство за надворешни работи на Р.Македонија
Листа на визен режим за граѓаните на Р.Македонија 
Информации за законите за трговија со луѓе во странство
Информации за работничките права во Македонија
Работна дозвола за странец достапна на веб страната на Министерство за труд и социјална политика
Информации за визи за влез во Р. Македонија достапна на веб страната на 
Министерство за надворешни работа на Р.Македонија
Други услуги.

Директна помош:
Емоционална помош
Психо-социјална помош
Основен правен совет
Информација и асистенција при неволја
Помош при воспоставување контакти со други институции
Обезбедување на директен контакт за поддршка и помош на потенцијалните или 
тргуваните лица и нивните семејства
Сместување во прифатилиште

Сите услуги на СОС-линијата се достапни и преку е-пошата: [email protected]   и отворени за сите без разлика на пол,национална и етничката припадност.

 • СОЗДАДИ НАДЕЖ Хуманитарен базар на ракотворби


  СОЗДАДИ НАДЕЖ е мотото под кое во очи на Светскиот ден на бегалците ќе се одржи продажен хуманитарен базар на ракотворби кои ги изработиле бегалци. 
  139 лица бегалци и мигранти изработија преку 100 парчиња накит, украси и слики како дел од 15 работилници за арт терапија одржани во транзитните центри Табановце и Винојуг, како и во прифатниот центар Визбегово. 
  Ракотворбите ќе бидат на продажба, а собраните средства ќе се употребат за поддршка на потребите на бегалците и мигрантите во Македонија.
  Проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите, спроведен од Македонско здружение на млади правници во соработка со Отворена Порта - Open Gate: La Strada Macedonia ве кани да бидете дел од овој настан и да придонесете кон зајакнувањето на јавната свест за бегалците и кон добросостојбата на овие лица.
  USAID Macedonia #withrefugees #refugeeday 

  Дознајте повеќе!
 • ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобар мултимедијален производ на тема „Трговија со луѓе

  Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта
  објавува:

  ЈАВЕН ПОВИК
  за избор на најдобар мултимедијален производ на тем
  „Трговија со луѓе“

  Предмет на јавниот повик е избор на 3(три) најдобри мултимедијални производи на тема ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ. Младите од Р. Македонија може да аплицираат на конкурсот со мултимедијален производ кој што користи компјутер и било која комбинација од три или повеќе од следниве дигитални медиумски видови: текст, звук, видео, графика и анимација. Креативниот и иновативниот мултимедијалниот производ треба да биде од едукативен и информативен карактер и да ја обработува темата трговија со луѓе.  За повеќе информации отворете го следниов линк: Јавен оглас за мултимедијален производ.pdf

  Дознајте повеќе!
 • ЈАВЕН ПОВИК за избор за најдобра новинарска статија на тема ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

  Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта
  објавува:

  ЈАВЕН ПОВИК
  за избор за најдобра новинарска статија на тема
  ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

  Здружението на граѓани „Отворена Порта‘‘  распишува јавен повик за избор за најдобра новинарска статија на темата ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ. Оваа награда има за цел да придонесе во борбата против трговијата со луѓе и да ја зголеми јавната свест во однос на овој проблем и да ја подобри идентификацијата.

  за повеќе информации отворете го следниов линк: Јавен оглас за новинари.pdf

  Дознајте повеќе!
 • Соочување со траумата преку арт терапија- работилница за бегалци и мигранти

  Во периодот од 6ти до 10ти февруари, во Центарот за баратели на азил во Визбегово се одржаа пет од петнаесет планирани работилници наменети за бегалците и мигрантите баратели на азил, со методот на терапија со уметност- или арт терапија.

   

   На овие работилници учествуваат 45 лица на различни возрасти, кои доаѓаат од Сирија, Иран и Косово. Арт терапијата претставува креативен пристап кон соочувањето со доживеана траума. Учесниците имаат прилика да изработуваат накит, да цртаат и сликаат, притоа комуницирајќи со терапистите, во разговор, но и преку уметничката творба. Приодот на арт терапијата овозможува лицето и терапистот да се поврзат преку творбата, која претставува фокус за дискусија и анализа.

   

  Дополнителна цел на овие работилници е да ја подигнат самодовербата, но и јавната свест за сериозноста на состојбата во која се наоѓаат бегалците и мигрантите. Работилниците се дел од Проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите, спроведен од страна на Македонско здружение на млади правници во соработка со Отворена порта/Ла Страда.

                                           

   

   

   

  Дознајте повеќе!
 • Огласот е затворен -ОГЛАС ЗА ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНИ НАСТАНИ „СПОДЕЛУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ ПРИКАЗНИ“
  Дознајте повеќе!
 • Дознајте повеќе!
Видеа
 • МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
  МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
 • Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
  Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
 • КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
  КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
 • Спречи, Заштити, Надомести
  Спречи, Заштити, Надомести
 • Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
  Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
 • Банер Хана
  Банер Хана
Донатори
Top