Програма - Социјална Асистенција

Програма за директна помош и поддршка содржи најразлични услуги создадени токму за помош и за поддршка на жртвите од трговија со луѓе. Сите услуги кои се обезбедуваат имаат за цел надминување на траумите на жртвите преку активности за стабилизација, а во напредната фаза од процесот на поддршка, нивно зајакнување и целосна интеграција во средината во која ќе живеат.

Програмата ги вклучува следнте сервиси:

 • Обезбедување на сигурно сместување;
 • Обезбедување на хуманитарна помош;
 • Медицинска помош;
 • Специјализирано психо-социјално советување;
 • Правно советување и застапување во судски процеси;
 • Образование и дополнителна професионална квалификација;
 • Зајакнување на вештините за барање работа;
 • Координација и соработка со релевантните организации и институции.

Програма за придружна социјална работа за социјално ризични категории наменета за лица под висок ризик од трговија со луѓе и тргувани лица кои не се сместени во прифатилиштето, а на кои покрај услугите од програмата за директна помош и поддршка дополнително им се обезбедува:

 • Индивидуално и семејно советување;
 • Олеснување на пристапот до соодветни услуги на локално ниво; и
 • Долгорочна емоционална поддршка.

Работа со деца повратници од земјите на ЕУ која вклучува активности насочени кон давање на индивидуална поддршка на родителите и децата со цел полесно вклопување во општествената средина и која вклучува:

 • Хуманитарна помош;
 • Навремено вклучување во образовниот процес на детето;
 • Помош и поддршка при остварување на здравствена и социјална заштита;
 • Помош на децата полесно да се вклопат во општествената средина по нивното враќање од земјите членки на ЕУ;
 • Индивидуално и семејно советување;
 • Олеснување на пристапот до соодветни услуги на локално ниво; и
 • Долгорочна емоционална поддршка.

Програма за поддршка на баратели на азил

Отворена порта спроведува програма за Ранливи категории на лица во процес на мигрирање кои имаат потреба од итна интервенција, стручна помош и поддршка во Р. Македонија. Програмата се однесува на лица кои се сместени во Центарот за баратели на азил, а припаѓаат во следниве категории на лица:

 • Непридружувани малолетници баратели на азил;
 • Семејства кои се баратели на азил;
 • Самохрани родители со деца;
 • Жртви на сексуално и родово базирано насилство.

Целите на програмата се повеќекратни и вклучуваат помош на сместените лица полесно и поуспешно да се вклучат во тековните процеси на општественото живеење, односно успешна интеграција во општеството. Дополнително целта е да спроведе социјална односно општествена медијација помеѓу потребите на овие лица и системот за подршка кој е создаден од страна на државата и им стои на располагање на барателите на азил.

Активностите во рамки на програмата вклучуваат:

 • Индивидуални психо-социјални советувања на коисниците на програмата;
 • Групни едукативно – окупациски работилници;
 • Основни часови по Македонски јазик;
 • Подигање на свеста на населението за проблемите и потребите на барателите на азил.

 

 

 • СОЗДАДИ НАДЕЖ Хуманитарен базар на ракотворби


  СОЗДАДИ НАДЕЖ е мотото под кое во очи на Светскиот ден на бегалците ќе се одржи продажен хуманитарен базар на ракотворби кои ги изработиле бегалци. 
  139 лица бегалци и мигранти изработија преку 100 парчиња накит, украси и слики како дел од 15 работилници за арт терапија одржани во транзитните центри Табановце и Винојуг, како и во прифатниот центар Визбегово. 
  Ракотворбите ќе бидат на продажба, а собраните средства ќе се употребат за поддршка на потребите на бегалците и мигрантите во Македонија.
  Проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите, спроведен од Македонско здружение на млади правници во соработка со Отворена Порта - Open Gate: La Strada Macedonia ве кани да бидете дел од овој настан и да придонесете кон зајакнувањето на јавната свест за бегалците и кон добросостојбата на овие лица.
  USAID Macedonia #withrefugees #refugeeday 

  Дознајте повеќе!
 • ЈАВЕН ПОВИК за избор на најдобар мултимедијален производ на тема „Трговија со луѓе

  Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта
  објавува:

  ЈАВЕН ПОВИК
  за избор на најдобар мултимедијален производ на тем
  „Трговија со луѓе“

  Предмет на јавниот повик е избор на 3(три) најдобри мултимедијални производи на тема ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ. Младите од Р. Македонија може да аплицираат на конкурсот со мултимедијален производ кој што користи компјутер и било која комбинација од три или повеќе од следниве дигитални медиумски видови: текст, звук, видео, графика и анимација. Креативниот и иновативниот мултимедијалниот производ треба да биде од едукативен и информативен карактер и да ја обработува темата трговија со луѓе.  За повеќе информации отворете го следниов линк: Јавен оглас за мултимедијален производ.pdf

  Дознајте повеќе!
 • ЈАВЕН ПОВИК за избор за најдобра новинарска статија на тема ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

  Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта
  објавува:

  ЈАВЕН ПОВИК
  за избор за најдобра новинарска статија на тема
  ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

  Здружението на граѓани „Отворена Порта‘‘  распишува јавен повик за избор за најдобра новинарска статија на темата ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ. Оваа награда има за цел да придонесе во борбата против трговијата со луѓе и да ја зголеми јавната свест во однос на овој проблем и да ја подобри идентификацијата.

  за повеќе информации отворете го следниов линк: Јавен оглас за новинари.pdf

  Дознајте повеќе!
 • Соочување со траумата преку арт терапија- работилница за бегалци и мигранти

  Во периодот од 6ти до 10ти февруари, во Центарот за баратели на азил во Визбегово се одржаа пет од петнаесет планирани работилници наменети за бегалците и мигрантите баратели на азил, со методот на терапија со уметност- или арт терапија.

   

   На овие работилници учествуваат 45 лица на различни возрасти, кои доаѓаат од Сирија, Иран и Косово. Арт терапијата претставува креативен пристап кон соочувањето со доживеана траума. Учесниците имаат прилика да изработуваат накит, да цртаат и сликаат, притоа комуницирајќи со терапистите, во разговор, но и преку уметничката творба. Приодот на арт терапијата овозможува лицето и терапистот да се поврзат преку творбата, која претставува фокус за дискусија и анализа.

   

  Дополнителна цел на овие работилници е да ја подигнат самодовербата, но и јавната свест за сериозноста на состојбата во која се наоѓаат бегалците и мигрантите. Работилниците се дел од Проектот на УСАИД за заштита на правата на бегалците и мигрантите, спроведен од страна на Македонско здружение на млади правници во соработка со Отворена порта/Ла Страда.

                                           

   

   

   

  Дознајте повеќе!
 • Огласот е затворен -ОГЛАС ЗА ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНИ НАСТАНИ „СПОДЕЛУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ ПРИКАЗНИ“
  Дознајте повеќе!
 • Дознајте повеќе!
Видеа
 • МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
  МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА BAN HUMAN TRAFFICKING
 • Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
  Трговијата со луѓе и трудова експлоатација на нашиот континент
 • КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
  КРЕНИ ГО ГЛАСОТ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ- 2 дел
 • Спречи, Заштити, Надомести
  Спречи, Заштити, Надомести
 • Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
  Медиумска кампања „Крени го гласот против трговијата со луѓе“ -1 Дел
 • Банер Хана
  Банер Хана
Донатори
Top